لحظه های انتظار

هر شب که انتظار تو را میبرم به روز / شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز

انتظارش انتظارم سیر کرد/آنکه می خواهد بیاید دیر کرد/تا به کی در انتظارش دیده بر در دوختن/آمدن رفتن ندیدن سوختن

/ 0 نظر / 7 بازدید