اس ام اس آذری

یاغیش یاغیر  داشلارا کپریک دییر قاشلارا  دیین اوچان قوشلارا  آپارسین بیزدن سلام  وفالی یولداشلارا

کومور یانار کوز اغیار  دیل الیشار سوز اغلار  دوست دوستدان ایرلاندا  اورک یانار گوز اغلار

/ 0 نظر / 4 بازدید