/ 1 نظر / 75 بازدید
احسان

توی زندگی بعضی چیز ها بزرگ ، بعضی چیز ها کوچک ، بعضی چیز ها ساده و بعضی چیز ها مهم هستند بزرگ مثل عشق کوچک مثل غم ... ساده مثل من مهم مثل تو ...