ایا میدانید

پروانه با پا شهد گلها را می چشد نه با زبان

آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست است

انسان با خوردن 20 نیش از زنبور در آن واحد خواهد مرد

اثر سیب در بیدار نگه داشتن افراد در شب بیشتر از قهوه و کافیین است

اختا پوس دارای بزرگترین چشمان دنیاست که گاهی به 25 سانتیمتر یعنی به اندازه ی یک توپ والیبال میرسد

مارها گوش ندارند و با زبان می شنوند زیرا زبان آنها به امواج صوتی بسیار حساس است

نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز 12 هزار واژه و نیاز زنان 23 هزار واژه است

بیشتر هواپیماها صندلی شماره ی 13 را ندارند

هنگام صحبت برای هر کلمه 72 ماهیچه به کار گرفته می شود

لایه پوستی که آرنج را پوشانیده است هر 10 روز یکبار عوض می شود

گوش و بینی در تمام طول عمر انسان در حال رشد می باشند و بزرگتر می شوند

لاشخورها قادرند موشی کوچک را از ارتفاع 4 کیلومتری ببینند

/ 0 نظر / 4 بازدید